Terug naar boven

PRIVACYVERKLARING

1. Gegevensverzameling

Wij verzamelen gegevens wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een offerte of informatie aanvraagt of wanneer u een bestelling plaatst. De gegevens die wij verzamelen zijn de naam van uw firma/rechtspersoon of uw naam in geval van natuurlijke personen. Voor rechtspersonen registreren wij ook de naam van onze contactpersoon, zijn e-mailadres en telefoonnummer. Ook de facturatiegegevens blijven in ons bezit. Onlinebetalingen gebeuren in een beveiligde omgeving en wij nemen geen kennis van de bij betaling ingevoerde bankgegevens; dit blijft de verantwoordelijkheid van de bank of Paypal. Indien u uw bankgegevens (RIB of IBAN) aan ons doorgeeft, worden ze in een beveiligde omgeving verwerkt volgens de bepalingen van de AVG.
Wanneer u verbinding maakt met onze website, ontvangen en registreren wij automatisch gegevens van uw computer en browser, namelijk uw IP-adres, de door u gebruikte software, de versie en het type van uw hardware (pc, MAC, tablet, mobiel apparaat …).

2. Gebruik van gegevens, vertrouwelijkheid en doorgifte aan derden

Alleen wij hebben toegang tot de op onze websites verzamelde gegevens. De gegevens die wij verzamelen worden alleen gebruikt voor interne doeleinden en worden nooit verkocht aan, uitgewisseld met, doorgestuurd naar of overgedragen aan een andere instantie voor welke reden dan ook, tenzij het een officieel verzoek van de bevoegde autoriteiten betreft die op wettige wijze ongeoorloofde activiteiten, vermoedelijke fraude of situaties die een potentiële bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid van personen moeten onderzoeken, inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden of wanneer de wet ons ertoe verplicht. Gegevens worden alleen gedeeld met derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, bij het opstellen of wijzigen van ons beheerprogramma of bij het uitvoeren van onze activiteiten, zolang deze partijen overeenkomen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Uw gegevens worden nooit doorgestuurd noch verwerkt buiten de Europese Unie. Wij versturen geen newsletters.

3. Gegevensbescherming

Wij treffen een hele reeks veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen volgens de bepalingen van de AVG. Wij gebruiken geavanceerde coderingstechnieken om gevoelige, online verzonden gegevens te beveiligen. Wij beschermen uw gegevens ook offline. Alleen medewerkers en dienstverleners die specifieke opdrachten moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturatie of de klantenservice) hebben toegang tot identificeerbare persoonsgegevens. De computers en servers die worden gebruikt om identificeerbare persoonsgegevens te bewaren staan opgesteld in een beveiligde omgeving.

4. Cookies 

Cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren terugkerende  bezoekers. Het gebruik van cookies is echter in geen geval verbonden met identificeerbare persoonsgegevens op onze website.

5. Bewaring van gegevens:

Voor interne en fiscale doeleinden moeten wij uw gegevens automatisch gedurende 5 jaar na het huidige jaar bewaren. Indien na afloop van deze termijn geen enkele commerciële relatie is geregistreerd tussen onze bedrijven, worden uw gegevens automatisch gewist van onze servers. Wanneer u met ons bedrijf een commerciële relatie aangaat, aanvaardt u deze bepaling automatisch en onherroepelijk.

6. Uitschrijven

Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u enerzijds informatie en updates over uw bestelling te sturen, en anderzijds incidentele informatie over onze taalkundige diensten te bezorgen. U kunt zich op elk ogenblik uitschrijven om niet langer informatie over onze diensten te ontvangen. U blijft echter wel informatie over uw bestelling ontvangen.  Wanneer u een offerte, informatie of een dienst aanvraagt, stemt u onherroepelijk in met het verwerken van het opgegeven e-mailadres en aanvaardt u onze algemene verkoopvoorwaarden.

7. Toestemming

Wanneer u onze website gebruikt, gaat u akkoord met de bovengenoemde privacyverklaring.
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar: data [at] optilingua [dot] com. Wij hebben alle mogelijke veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en verbinden ons ertoe om u onmiddellijk te informeren over eventuele veiligheidsproblemen en de getroffen maatregelen om deze problemen op te lossen.