Terug naar boven

Wettelijke vermeldingen

OPTILINGUA INTERNATIONAL

Av. C.-F. Ramuz 60

CH-1009 Pully

Zwitserland

 

Telefoon: 0800 888 440

E-mail: info [at] traducta [dot] ch

Bestuurders: Michel Rossellat en Frédéric Ibanez

Inschrijving in het handelsregister
Maatschappelijke benaming: OPTILINGUA INTERNATIONAL
Btw-nr.: CH-660-0-350-977-8

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De auteur neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur vanwege materiële of immateriële schade die is ontstaan uit de toegang tot of het al dan niet gebruiken van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de verbinding of door technische storingen, worden uitgesloten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt uitdrukkelijk het recht om delen van pagina's of het gehele aanbod zonder vooraankondiging te veranderen, aan te vullen of te schrappen of de publicatie ervan tijdelijk of onherroepelijk te beëindigen.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden liggen buiten onze verantwoordelijkheid. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites vindt plaats op eigen risico van de gebruiker.

Auteursrechten

De auteursrechten en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website zijn uitsluitend in handen van Optilingua of zijn dochterondernemingen of de apart genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van dergelijke elementen moet vooraf schriftelijke toestemming worden gekregen bij de eigenaar van de auteursrechten.

Gegevensbescherming

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de federale regering (Zwitserse wet ter bescherming van gegevens, DSG) heeft elke persoon recht op bescherming van zijn privésfeer en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. We houden ons aan deze bepalingen. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.
In nauwe samenwerking met onze hostingproviders doen we ons uiterste best de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen toegang door vreemden, verlies, misbruik of vervalsing.

Bij de toegang tot onze websites worden de volgende gegevens opgeslagen in logfiles: IP-adres, datum, tijdstip, browserzoekopdracht en alg. doorgegeven informatie over het besturingssysteem c.q. de browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme analyses om trends te herkennen aan de hand waarvan we ons aanbod kunnen verbeteren.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een andere verdragsstaat van de Europese Economische Ruimte.

Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten uit te voeren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware; we willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Meer informatie over Google Analytics vindt uhier.